เทคนิคการติดตั้ง

 

sterp 1.jpg

STEP 1

step 2.jpg

STEP 2

 

step 3.jpg

STEP 3

 

sterp 4.jpg

STEP 4

 

step 5.jpg

STEP 5

 

step 6.jpg

STEP 6

 

step 7.jpg

STEP 7

 

sterp 8.jpg

STEP 8