เกี่ยวกับหินสังเคราะห์ Stone Inter

บริษัท หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหินสังเคราะห์รูปแบบใหม่ เป็นผู้นำในโซนเอเชีย  ภายใต้แบรนด์  Histoninter  โดยคุณหทัยพัทธ์  พิพัฒน์โชค กรรมการผู้จัดการ  ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจ รวมถึงความชำนาญในการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5-7 ปี ได้คัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นสินค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้าของโรงงานผู้ผลิต ทำให้ได้มาซึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น

Hathaiphat International Company Limited is an importer and distributor a new Slate  Stone.    We hold a leader  in the Asian zone of the brand  “ HiStoneInter” . By Miss Hathaiphat Pipatchoke is a Managing director with experienced  and caring to explore the market both locally and abroad with a period longer than 5-7 years to have selected the good quality of the products. Produced with modern technology  an  innovation advance manufacturer . Result in unique architecture.

 

ย้อนกลับ >>ที่นี่<<